Project Actions

οι δρασεισ του προγραμματοσ

Το πρόγραμμα πραγματοποιείται από τον Ιανουάριο του 2020 έως και τον Μάιο 2020 με έδρα την Τήνο και επίκεντρο τα παιδιά της. Η δημιουργία του οδηγού από τα παιδιά οργανώνεται συνολικά σε 12 εργαστήρια και την παρουσίασή του κατά την ολοκλήρωσή του. Για κάθε Γ’ Δημοτικού αντιστοιχούν 3 εργαστήρια:

1ο Εργαστήριο Γνωριμίας/Φεβρουάριος, 2020

Τοποθεσίες: Ίδρυμα Τηνιακού Πολιτισμού στην Χώρα της Τήνου & Μουσείο Μαρμαροτεχνίας στο χωριό Πύργος της Τήνου
Διάρκεια:
2 ώρες για κάθε ομάδα
Περιεχόμενο:
Αντικείμενα από όλον τον κόσμο.Αφή, όραση, ακοή, όσφρηση και γεύση.
Διαβατήρια και δαχτυλικά αποτυπώματα.Πρακτική εξάσκηση ικανοτήτων εξερευνητών και εξερευνητριών.Πριν φύγεις από την Τήνο, μην ξεχάσεις να…ή αλλιώς, εργαστήρια γνωριμίας του Tinos Guide & Seek

2ο Εργαστήριο Εξερεύνησης /Φεβρουάριος, 2020

Τοποθεσίες:Φαλατάδος & Βωλάξ Τήνου (3ο Δημοτικό Σχολείο Τήνου)
Κάμπος & Ταραμπάδος (1ο Δημοτικό Σχολείο Τήνου & Δημοτικό Σχολείο Εξωμβούργου)
Πύργος (Δημοτικό Σχολείο Πύργου)
Χώρα της Τήνου (2ο Δημοτικό Σχολείο)
Διάρκεια: 3 ώρες για κάθε ομάδα
Περιεχόμενο: Έλεγχος διαβατηρίων κατα την επιβίβαση.Βιβλία εξερευντηών και εξερευνητριών για κάθε υποομάδα.Χάρτες σχεδιασμένοι για παιδιά για κάθε σημείο εξερεύνησης.Μεγεθυντικοί φακοί και φωτογραφικές μηχανές με φιλμ.Ακροστιχίδες που δίνουν στοιχεία για τους προορισμούς μας.Αυτοκόλλητα με πασχαλινές τυρόπιτες ή παστέλια,καλάθια, μαντρακάδες,περιστεριώνες, πιθάρια,βράχια και άλλα παράξενα τέτοια.Ή αλλιώς, εργαστήρια εξερεύνησης του Tinos Guide & Seek γιατί…Η ΠΕΡΙΠΕΤΕΙΑ ΔΕΝ ΤΕΛΕΙΩΝΕΙ ΕΔΩ!


3ο Εργαστήριο Γραφής/ Στα προσεχώς

Τοποθεσίες:Ίδρυμα Τηνιακού Πολιτισμού στη Χώρα της Τήνου & Μουσείο Μαρμαροτεχνίας στο χωριό Πύργος της Τήνου.
Διάρκεια:2 ώρες για κάθε ομάδα
Περιεχόμενο:και τώρα θα γίνουμε όλοι συγγραφείς! Χαρτί, μολύβι, σκέψη και φαντασία. 78 συμμετέχοντες/συμμετέχουσες 8 ετών. 78 ερωτήσεις, μια για κάθε παιδί και όλες για τέχνες και μύθους. Ένας τόπος. Ένας οδηγός. TINOS Guide & Seek!

Δρaση Μενοyμε σπiτι, μeνουμε Τhνο

Ο Δήμος Τήνου σε συνεργασία με το TINOS Guide & Seek, λαμβάνοντας υπόψη την αξία που έχει αποκτήσει το να μένουμε στο σπίτι μας αυτή την περίοδο, αλλά και την αξία του τόπου μας, διοργανώνουν για τους μαθητές και τις μαθήτριες των Δημοτικών Σχολείων όλου του νησιού, τη δράση «Μένουμε σπίτι, μένουμε Τήνο!».

Στόχος της είναι να απασχολήσει τα παιδιά δημιουργικά από το σπίτι, μέσα από αναπτυξιακά κατάλληλες δραστηριότητες για τα ίδια. Αξιοποιώντας το υλικό που σχεδιάστηκε στο πλαίσιο του προγράμματος Guide & Seek – της δημιουργίας του πρώτου πολιτισμικού οδηγού της Τήνου από παιδιά για παιδιά – το περιεχόμενο των δραστηριοτήτων της δράσης σχετίζεται με πτυχές της Τήνου και του πολιτισμού της. Εξ’ ου και το «μένουμε Τήνο».

Συγκεκριμένα, κάθε Τρίτη και Παρασκευή μεσημέρι θα αναρτάται μια αποστολή στην ιστοσελίδα του Δήμου Τήνου για τους μικρούς και τις μικρές κατοίκους του νησιού. Oι λύσεις/απαντήσεις των παιδιών, παρέα με το ονοματεπώνυμό τους, την τάξη και το σχολείο τους, θα αποστέλλονται στην ηλεκτρονική διεύθυνση menoumetino@gmail.com.

Το πρόγραμμα ξεκινάει από αυτή την Τρίτη, 31-3-2020 μέχρι και τη Μεγάλη Τρίτη, 14-4-2020. Γιατί ακόμα κι αν είμαστε σπίτι, το παιχνίδι μπορεί να μας φέρει όλους και όλες κοντά!

Τις φιγούρες σχεδιάζει η Ευαγγελία Αλβέρτη ενώ η Χρυσούλα Κοροβέση τις ζωντανεύει μέσα από αυτό το βίντεο:

HOW & WHEN WILL IT take place?

THE ACTIONS OF THE PROGRAM

The program runs from January 2020 to May 2020, based in Tinos and focuses on its children.
The creation of the guide for children is organized in a total of 12 workshops and
its presentation upon completion. There are 3 workshops for each 3rd grader:

1st Dating Lab / February, 2020

Locations:

Tinos Cultural Foundation in Tinos Town & Marble Museum in Pyrgos village of Tinos

Duration:

2 hours for each group

Content:

Objects from around the world.

Touch, sight, hearing, smell and taste.

Passports and fingerprints.

Practicing skills of explorers and explorers.

Before leaving Tinos, don’t forget to…

or otherwise, Tinos Guide & Seek acquaintance workshops

2nd Exploration Laboratory / February, 2020

Locations:

Falatados & Volax Tinos (3rd Tinos Elementary School)

Kampos & Tarambados (1st Tinos Primary School & Exombourg Primary School)

Pyrgos (Elementary School of Pyrgos)

Tinos Town (2nd Primary School)

Duration:

3 hours for each group

Content:

Passport control during embarkation.

Books of explorers and explorers for each subgroup.

Maps designed for kids for every point of exploration.

Magnifiers and film cameras.

Headshots that give information about our destinations.

Easter cheese or pastel stickers,

baskets, mantracads,

pigeons, jars,

rocks and other strange ones.

Or else, Tinos Guide & Seek exploration labs because…

THE ADVENTURE DOES NOT END HERE!

3rd Writing Workshop / March or April 2020

Locations:

Tinos Cultural Foundation in Tinos Town & Marble Museum in Pyrgos village of Tinos.

Duration:

2 hours for each group

Content:

and now we will all become writers!

Paper, pencil, thinking and imagination.

78 participants of 8 years.

78 questions, one for every child and all for arts and myths.

A place.

A guide.

TINOS Guide & Seek!