Ο ΠΡΩΤΟΣ Πολιτισμικός οδηγός της Τήνου

ΑΠΟ ΠΑΙΔΙΑ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ

(For English press here)

Το πρόγραμμα TINOS Guide & Seek αφορά
στη δημιουργία του πρώτου πολιτισμικού οδηγού της Τήνου,
από παιδιά για παιδιά!

Τι είναι το πρόγραμμα Tinos Guide & Seek;
Το TINOS Guide & Seek προ(σ)καλεί παιδιά από την τοπική κοινωνία να δημιουργήσουν τον πρώτο παιδικό οδηγό της Τήνου
με στοιχεία από τον πολιτισμό του νησιού.

Όπως γνωρίζουμε, η Τήνος χωρίζεται γεωγραφικά στα έξω, τα πάνω, τα κάτω μέρη και τη Χώρα. Η ίδια η δομή του τόπου, «έδωσε» και τη δομή του προγράμματος: Κάθε Γ΄ τάξη απ’ όλα τα Δημοτικά σχολεία του νησιού, θα αναλάβει να καταγράψει τέχνες,
λαϊκές και μη, και μύθους για κάθε ένα από αυτά. Καθώς τα σχολεία είναι 5 και τα μέρη 4,
οι Γ’ τάξεις των Δημοτικών του 1ου και του Εξωμβούργου θα «ενωθούν» παρέα σε μια ομάδα παιδιών.
Επιπλέον, δεδομένου ότι το Δημοτικό Σχολείο του Πύργου έχει συνολικά 10 μαθητές/μαθήτριες θα συμμετέχουν όλοι.

Το όνομα Guide & Seek του προγράμματος προκύπτει από την αγγλική έκφραση ‘hide & seek’ που σημαίνει κρυφτό. Ο οδηγός θα εκτυπωθεί στα Ελληνικά και στα Αγγλικά,
ενώ η διανομή του θα γίνει δωρεάν σε μουσεία και χώρους πολιτιστικού ενδιαφέροντος του νησιού.

Για ποιους και για ποιες είναι σχεδιασμένο;

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε σχολικές ομάδες μαθητών/μαθητριών της Γ’ τάξης,
όλων των Δημοτικών Σχολείων της Τήνου, συνοδεία των εκπαιδευτικών τους.

Γιατί να το κάνουμε;
-Γνωριμία των παιδιών με τον τόπο διαμονής τους και ενίσχυση του δεσμού τους με αυτόν
-Ανάπτυξη δεξιοτήτων των παιδιών μέσα από μορφές μη τυπικής εκπαίδευσης
-Διατήρηση και προώθηση της πολιτισμικής κληρονομιάς του νησιού
-Ενίσχυση της συνεργασίας ανάμεσα στους τοπικούς φορείς
-Προώθηση της ήδη υπάρχουσας προβολής του νησιού, ως φιλικός προς τις οικογένειες προορισμός

TINOS Guide & Seek

creating a Cultural Guide to Tinos island.

FOR THE CHILDREN, BY THE CHILDREN!

What is Tinos Guide & Seek?

TINOS Guide & Seek invites children of the local community to create a guide to their place of living, including their perspectives on the cultural aspects of the Tinos island. As its name connotes, Tinos’ guest-children will seek for them around the island by using the guide on their vacation.

Tinos has been geographically divided into 4 areas. Every area has a long history of unique cultural aspects that characterizes it (i.e. traditional arts, myths, local products). The 3rd graders of each school will deal with one area but because schools are five and areas are four, 2 will cooperate.

For Whom?

The project is designed for the 3rd graders of the 5 primary schools of Tinos. This selection was based on their History book content. It is then when children are taught Mythology and the Cycladic civilization at school, both of which are still prominent on the island.

Why?

Firstly, regarding the local children (Guide’s Creators)

-Offer them access to culture as creators and consumers

-Explore their perspectives on their place of living

-Familiarize themselves with different aspects of their island

-Reinforce their creative & social skills

Secondly, regarding the Tinos-island

-Boost openness to collaboration and fellowship among Tinos’ primary schools, the municipality and its cultural-institutions

-Preserve local cultural heritage

-Promote Tinos as a child-friendly place & destination